۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7773002
T T
۰ نفر
مرمت بنای تاریخی "منار باقوشخانه" در اصفهان آغاز شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/09/84 داخلی .فرهنگی .میراث فرهنگی. مرمت بنای تاریخی منار" باقوشخانه" از آثار عهد صفوی در اصفهان آغاز شد. ناظر مرمتی منار باقوشخانه میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفت: مرمت این بنا پس از کار مطالعاتی و فن شناسی آغاز شد. "وحید نیکو" روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در بخشهایی از این بنا تخریب 80 تا 100 درصد دیده می شود. وی اظهار داشت : کار مرمت این بنا از آثار به جا مانده و قرینه بناهای تخریب شده صورت خواهد گرفت. به گفته وی ، قرار است ، علاوه بر آسیب شناسی ، کار کاشیکاری و استحکام- بخشی بر روی این بنا صورت گیرد. نیکو، گفت : نام اصلی این بنا " منار مسجد باباسوخته" است اما در میان مردم به منار باقوشخانه معروف است. وی تعداد منارهای شناسایی شده در استان اصفهان را 23 مناره ذکر کرد و افزود: اکثرا مناره ها به ثبت ملی رسیده است. وی اظهار داشت :منار باقوشخانه که به ثبت ملی رسیده منتسب به دوره صفوی است، ولی آثار به دست آمده از این اثر نشان می دهد، که از دوره قبل از صفوی نیز وجود داشته است. وی اظهار داشت : مرمتهایی از دوره صفویه در " منار باقوشخانه " دیده می شود، که نشان می دهد،ا ین منار قبل از دوره صفویه وجود داشته است. وی علت تاخیر در مرمت بناها را مطالعات دقیق و مرمت صحیح بناها ذکر کرد. 2357/ 607
۰ نفر