۲۳ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7765420
T T
۰ نفر
بیش از 15 هزار نفر در کاشان به بیماری دیابت مبتلا هستند # کاشان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/08/84 داخلی.اجتماعی.بهداشت و درمان.روزجهانی دیابت. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان گفت: بیش از 15 هزار نفر در این شهرستان به بیماری دیابت مبتلا هستند. "سید علیرضا حسینی راوندی" روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: ازاین تعداد یکهزار و 508 نفر دارای پرونده پزشکی وتحت درمان قرار دارند.
وی گفت: یک سوم بیماران تحت درمان در ردیف دیابت نوع یک و وابسته به انسولین وبقیه در ردیف نوع دو از جمله بیماری دیابت غیر وابسته به انسولین هستند. وی افزود: از این تعداد بیمار مبتلا به بیماری دیابت در کاشان 24 نفر تحت درمان دیالیز هستند. بر اساس تحقیق بعمل آمده از سوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان باهدف تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی شهرستان کاشان از بین 118 بیمار مبتلا به دیابت 3/81 درصد آنها زن وبقیه مرد بامیانگین سنی 57سال بوده اند.
بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق ، 14 نفر از بیماران، مبتلا به دیابت نوع اول و 104 آنها از جمله بیماران رتینوپاتی ( دچار عوارض چشمی ناشی از دیابت ) و بقیه بدون رتینوپاتی بوده اند. همچنین این نتایج نشان می دهد: 4/46 درصد بیماران نسبت به عوارض چشمی آگاهی داشته اند و بقیه اطلاعی نداشتند. از مجموع مبتلایان به بیماری دیابت مورد تحقیق که به روش توصیفی و تصادفی انجام گرفته است، تنها پنج مورد آنها در فواصل زمانی سه ماهه به چشم پزشک مراجعه کرده اند و بقیه بین فواصل زمانی شش ماه تا بیش از یکسال به پزشک مراجعه کرده اند. این تحقیق نشان می دهد: با تشدید رتینوپاتی بیماران به صورت منظم تری به چشم پزشک مراجعه می کنند و هر چه مدت ابتلا فرد دیابتی به این بیماری بیشتر باشد، آگاهی وی به عوارض دیابت بیشتر می شود. همچنین بین سطح تحصیلات و آگاهی آنان از عوارض چشمی دیابت ارتباطی وجود ندارد و آگاهی بیماران مرد از عوارض چشمی دیابت از زنها بالاتر است. در این تحقیق تاکید شده است که بدون توجه به سطح تحصیلات بیماران، نسبت به آموزش آنها در مورد عوارض بیماری اقدام شود. 554/ 1645
۰ نفر