۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7761095
T T
۰ نفر
کرمان رتبه نخست طرحهای بیمه شده مرتع را به خود اختصاص داد # کرمان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/08/84 داخلی.اقتصادی.منابع طبیعی.بیمه. مدیرکل اداره منابع طبیعی کرمان گفت: این اداره سال زراعی جاری از نظر سطح و تعداد طرحهای مرتعداری بیمه شده رتبه نخست را در کشور کسب کرد. علی اکبر احمدی روز سه شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: امسال 100 طرح مرتعداری به مساحت 563 هزار و 755 هکتار در هفت شهرستان این استان با همکاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه شد. وی افزود: این طرحها نسبت به سال زراعی گذشته از نظر تعداد 6/29 و از نظر سطح 6/13 درصد افزایش داشته است. او گفت: برای احیا و اصلاح عرصه های مرتعی که بیمه شده اند از محل خسارات پرداختی به مرتعداران حدود شش هزار هکتار عملیات بذرکاری و ذخیره نزولات آسمانی انجام شده است. وی افزود: این میزان عرصه منابع طبیعی در مقایسه با پارسال 600 درصد رشد نشان می دهد. او حق بیمه مراتع بیمه شده را 800 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: 20 درصد این مبلغ توسط مرتعداران و مابقی از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده است. وی همچنین از تهیه234 فقره طرح مرتعداری به مساحت یک میلیون و 538 هزار و 97 هکتار خبر داد و افزود: از این میزان 75 فقره طرح به مجریان آنها واگذار و با آنان قرارداد 30 ساله منعقد شده است. مدیرکل اداره منابع طبیعی کرمان درباره طرح تعادل دام و مرتع نیز گفت: تاکنون 16 فقره طرح الگویی به مساحت 648 هزار و 118 هکتار در مراتع این استان تهیه شده است. وی افزود: این تعداد طرح حدود 15 درصد کل طرحهای تعادل دام و مرتع کشور را شامل می شود. او همچنین گفت: از کل مراتع استان کرمان تاکنون هفت میلین و 286 هزار و 798 هکتار ممیزی و صاحبان حق آنها در هر عرصه شناسایی شده اند. وی افزود: هشت میلیون و 661 هزار و 447 هکتار معادل 5/47 درصد سطح استان کرمان را مرتع پوشانده است. او گفت: از این میزان مرتع فقط 82 هزار و 625 هکتار مرتع درجه یک است. 655/2701/660
۰ نفر