۱۹ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7754133
T T
۰ نفر
انجمن مهرورزی در کانوهای فرهنگی تربیتی خوزستان تشکیل می شود # اهواز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/07/84 داخلی.دانش آموزی .تشکیل کانون به ابتکار سازمان دانش آموزی استان خوزستان برای کمک به دانش آموزان بی- بضاعت ویتیم انجمن مهرورزی درکانونهای فرهنگی تربیتی این استان تشکیل می شود. به گزارش روابط عمومی این سازمان "عبدالامام حویزاوی" رییس سازمان دانش- آموزی خوزستان اهداف این انجمن را کمک به نیازمندان، ایجاد روحیه مشارکت و کمک رسانی،الگوسازی برای نسل جوان، تقویت روحیه ایثار وگذشت در دانش آموزان، تعمیق اعتقادات دینی، جذب کمکهای مردمی از نهادها وسازمانها در راستای اهداف انجمن و رسیدگی به وضعیت تحصیلی وتربیتی ایتام ذکر کرد. وی برلزوم حفظ حرمت شخصیت و کرامت دانش آموزان یتیم و بی بضاعت تاکید کرد. 643/639
۰ نفر