۱۸ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7753789
T T
۰ نفر
230 هکتاراز شالیزارهای بندرانزلی زیرکشت دوم برنج قراردارد # بندرانزلی، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/07/84 داخلی.اقتصادی.کشاورزی. معاون اداره جهادکشاورزی بندرانزلی گفت: امسال 230 هکتار از شالیزارهای این شهرستان زیرکشت راتون (برداشت مجدد برنج از ساقه ) قرار دارد. "چنگیز شبرنک" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: پیش بینی می شود از این میزان زمین زیرکشت 207 تن شلتوک برداشت شود. وی زمان برداشت دوم برنج را ازنیمه دوم مهر تا هفته اول آبان ذکر کرد و گفت: کیفیت این نوع برنج بسیار بالا است. این کارشناس قدرت راتون زایی (رویش مجدد برنج از ساقه ) برخی از ارقام محلی را بیش از سایر گونه های برنج خواند. معاون اداره جهاد کشاورزی بندرانزلی با بیان این که دو هزار هکتار از زمینهای این شهرستان قابلیت کشت راتون را دارد ، به کشاورزان توصیه کرد تا از این فرصت مناسب برای استفاده بهینه از شالیزارهای خود بهره ببرند. به گفته وی، در شالیزارهایی که در آن ارقام محلی کشت شده و در این موقع از سال دچار آب گرفتگی نباشند، در صورت محصورکردن زمین توسط سیم خاردار برای جلوگیری از ورود احشام و همچنین استفاده از کود اوره می توانند برای بار دوم از ساقه های موجود برنج برداشت کنند. وی یادآور شد، در کشت اول از هر هکتار شالیزار حدود چهار هزار و 700 کیلوگرم شلتوک برداشت می شود و در کشت دوم میزان برداشت 900 تا یکهزار و 100 کیلوگرم است . بندرانزلی دارای پنج هزار و 150 هکتار شالیزار است که امسال 25 هزار و 200 تن شلتوک برنج از آن برداشت شد. 620/618/601
۰ نفر