۱۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7744023
T T
۰ نفر

بیش از 142 هزار سهم در بورس خوزستان مبادله شد

۱۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7744023
بیش از 142 هزار سهم در بورس خوزستان مبادله شد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/06/84 داخلی.اقتصادی.بورس. درمعاملات روز چهارشنبه بورس منطقه ای خوزستان، 142 هزار و 339 سهم به ارزش 501 میلیون ریال مبادله شد. به گزارش امروزبورس منطقه ای خوزستان، این تعداد سهم که 5/39 درصد آن مربوط به خرید سهام بود متعلق به 37 شرکت است که از میان این شرکتها قیمت سهام 18 شرکت افزایش ، 15 شرکت کاهش داشته و چهار شرکت ثابت بوده است. دراین روز در مجموع 58 نفر سهم خریداری کردند که بیشترین میزان خرید را به ترتیب صنعتی دریایی ایران و لیزنک خودرو غدیر به خود اختصاص دادند. بیشترین ارزش ریالی معاملات روزچهارشنبه روی سهام صنعتی دریایی ایران و سیمان فارس و خوزستان انجام شد. معاملات امروز دربورس منطقه ای خوزستان توسط سه کارگزار انجام و تعداد16 کد جدید ایجاد شد. 1760
۰ نفر