۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7739246
T T
۰ نفر
88 پرونده تخلف پزشکی در شوراهای حل اختلاف استان قزوین رسیدگی شد # قزوین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/06/84 داخلی. اجتماعی. شوراهای حل اختلاف. رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: طی یک سال گذشته بـه 88 پرونده تخلفات پزشکی در شوراهای حل و اختلاف این استان رسیدگی شده است. "فریدون پزوینیان" روز سه شنبه در گفت وگو باایرنا، به مناسبت اول شهریور روز پزشک با بیان این مطلب، افزود: از این تعداد پرونده ارجاع شده به این شعبه تعداد 40 فقره با مصالحه مختومه شده است. وی اظهار داشت: پرونده های ارجاعی به این شورا شامل شکایت کیفری و دعاوی حقوقی اشخاص علیه پزشکان شاغل در استان قزوین بوده است. "پروینیان" ادامه داد: درزمان حاضر دو شعبه شورای حل اختلاف بادفت پرونـده شکایت از پزشکان متخلف را بررسی و به آنها رسیدگی می کنند. رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین یادآورشد: درشوراهای حل اختلاف رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان تعداد12 پزشک برجسته شهر با تخصص های مختلف به شکایات و دعاوی مطرح شده در این شورا رسیدگی می کنند. دوهزارو500 نفر در 602 شعبه شورای حل اختلاف استان قزوین فعالیت می کنند.
ک.ک./ 616/683
۰ نفر