۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7734766
T T
۰ نفر
در تحقیقی تاثیرنمکهای موجود درگل حفاری برمحیط زیست بررسی شد # اهواز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/05/84 داخلی.پژوهشی.حفاری. دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی تاثیر کلراید سدیم (نمک طعام ) و کلرور کلسیم موجود در گل حفاری بر محیط زیست، راهکارهایی برای چگونگی حذف و یا کاهش آثار نامطلوب آنها ارایه کرد. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، "مینا باوی نژاد"، در تحقیق خود که با راهنمایی دکتر "ولی احمد سجادیان" آن را به انجام رسانیده،برای بررسی آلودگی ناشی از استفاده از گل حفاری با نمکهای مورد استفاده درآن از زمین های اطراف دو چاه نفتی مخزن اهواز و چهار چاه نفتی مخزن منصوری در حالت های مختلف پیش ازحفاری، در حین حفاری و نیز بهره برداری نمونه برداری کرده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یون های کلرور و سدیم در هر دو مخزن نفتی اهواز و منصوری درصد بالایی را نشان می دهد. دراین تحقیق همچنین راهکارهایی برای حذف و یا کاهش آثار زیانبار این یونها بر محیط زیست نیز ارایه شده است. در گل حفاری بر حسب ضرورت مواد شیمیایی ونمکهایی نظیر لیگنو سولفات، سولفات کلسیم، کرومات سدیم، فروبار، نمک طعام، بنتونایت، کلرور کلسیم، نشاسته ،بیکربنات سدیم و کربنات کلسیم استفاده می شود. خ/1760
۰ نفر