۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7734747
T T
۰ نفر

223 میلیون ریال سهم در بورس خوزستان مبادله شد

۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7734747
223 میلیون ریال سهم در بورس خوزستان مبادله شد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/05/84 داخلی.اقتصادی.بورس. درمعاملات روز دوشنبه بورس منطقه ای خوزستان، تعداد 45 هزارو 268 سهم به ارزش 223 میلیون ریال مبادله شد. به گزارش امروز بورس منطقه ای خوزستان، این تعداد سهم که 5/53 درصد آن مربوط به خرید بوده، متعلق به 17 شرکت می باشد که از میان این شرکتها قیمت سهام سه شرکت افزایش و 13 شرکت کاهش داشته و قیمت سهام یک شرکت نیز ثابت بوده است. دراین روز در مجموع 32 نفر سهام خریداری کردند که بیشترین میزان خرید را به ترتیب سیمان فارس و خوزستان و سرمایه گذاری بوعلی به خود اختصاص دادند. بیشترین ارزش ریالی معاملات روز دوشنبه به ترتیب روی سهام سیمان فارس و شرکت کالسیمین انجام شد. معاملات امروز در بورس منطقه ای خوزستان توسط سه کارگزارانجام و 9 کد جدید ایجاد شد. خ/1760
۰ نفر