۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7734573
T T
۰ نفر
نیمی از دانش آموزان دختر استان مرکزی، ناهنجاری شانه نامتقارن دارند # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/05/84 داخلی.اجتماعی.ناهنجاری.دانش آموزان براساس یک پژوهش با عنوان "طرح شناسنامه ساختار قامتی"، 9/49 درصد دانش آموزان دختر استان مرکزی به ناهنجاری شانه نامـتقارن مبتلا هستند. این پژوهش به روش نمونه گیری در بین 24 هزار دانش آموز دختر مقاطع مختلف تحصیلی در استان مرکزی انجام شده است. براساس یافته های این تحقیق، 9/35 درصد دانش آموزان دختراستان به ناهنجاری گـودی کمـر و یک دهـم درصد آنان نیز به ناهنجاری چرخش انگشتان پا به داخل مبتلا هستند. این تحقیق نشانگر آن است که کمبود فضاهای ورزشی، ضعف اطلاعات خانوادها در حفظ سلامت، عادت ناصحیح بهداشتی و حرکات کنترل نشده روزمـره مهمترین عوامل بروز ناهنجاریهای جسمانی در بین دانش آموزان دختر بوده است. این پژوهش،باهدف ارتقاء سطح سلامت، شناسایی ناهنجاریهای جسمانی، افزایش اطلاعات و پیشگیری از بیماریهای ناشی از فقر حـرکتی در سال تحصیلی 83 - 84 در 15 منطقه استان مرکزی انجام شده است. این طرح در دو مرحله با همکاری 116 مربی و شش پزشک با 40 عامل تست جهت سنجش ساختار قامتی اجرا شده است. رییس گروه تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش استان مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: به منظور کاهش ناهنجاری های قامتی دانش آموزان دختر اولویت استفاده شش ساعته ازفضاهای ورزشی و تجهیز 251 مدرسه به وسایل ورزشی از فعالیتهای انجام شده در جهت کاهش این معضلات است. "مجید واشه" همچنین، برگزاری سه دوره آموزش ضمن خدمت برای معلمان ورزش زن وتهیه و تکثیر بروشورهای آموزشی درزمینه افزایش آگاهی دانش آموزان به وضعیت ساختار قامتی را از دیگر فعالیتهای این سازمان برشمرد. وی گفت: باادامه این طرح درسال تحصیلی آینده می توان زمینه حساسیت مسوولان استان جهت توجه به ورزش دانش آموزان دختر را ایجاد شود. 2470/558/557
۰ نفر