۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7730721
T T
۰ نفر

چندخبرکوتاه ازخوزستان

۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7730721
چندخبرکوتاه ازخوزستان # اهواز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/05/84 *** هندیجان * مدیرجهاد کشاورزی هندیجان گفت: باهدف دادن موقعیت کاری به دارندگان واحدهای دامداری و جلوگیری ازگسترش بدون برنامه ونامنظم دامداری هادر روستاهاازاول امسال تاکنون برای 10 واحددامداری کوچک روستایی پروانه کارصادرشده است. علیرضاملک زاده افزود: پیش بینی می شود تاپایان امسال برای 40 واحد کوچک دامداری که ساخت آنهابراساس اصول دامپروری است پروانه صادر گردد. وی افزود: همچنین بمنظورارتقاسطح دانش کشاورزان ودامداران برای 82 نفرازکشاورزان ودامداران هندیجان درزمینه کشت کنجد وآشنایی با بیماری های مشترک انسان و دام کلاس آموزشی تشکیل شد. *** * مدیرجهاد کشاورزی هندیجان گفت:ازنیمه دوم سال 83 تاکنون یک میلیارد و 70میلیون ریال تسهیلات بانکی به کشاورزان ودامداران هندیجانی اعطا شده است. علیرضاملک زاده افزود:این تسهیلات برای اجرای طرحهای زیربنایی واشتغالزایی درزمینه کشاورزی ودامداری ازقبیل احداث مراکزجمع آوری شیر، طرح پوشش انهارواحداث جایگاه دام به متقاضیان پرداخت شده است. وی افزود: این طرح ها که ازبند ج تبصره سه تامین اعتبار شده 27 فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد 644/639 *** *آبادان *مسوول روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد آبادان خرمشهر گفت: نخستین شماره فصلنامه وابسته به این دانشگاه به نام "چغانه" اخیرا" منتشر شد. نسرین شفیدل زاده یکشنبه افزود: در این فصلنامه مطالب خبری فرهنگی هنری و آموزشی از قبیل اخبار ، مصاحبه ، شعر ، نکات پندآموز ، معرفی رشته استاد ، نکته ها ، چهره های ماندگار، مطالب هنری و معرفی کتاب وجود دارد. او گفت : همچنین تقویم فصل و سالنامه هنرمندان ایرانی از دیگر موضوعات این فصلنامه است. وی از علاقه مندان برای همکاری ، طرح انتقادات ، پیشنهادات و ارسال مطالب دعوت کرد . 2655/639 *** *مسجدسلیمان * مدیرجهاد کشاورزی مسجدسلیمان گفت:بمنظورافزایش توان کاری کشاورزان مسجدسلیمان دوره های آموزشی برای آنان برگزارشد. کریم حاجی پور افزود: دراین دوره ها 43 نفر از 35 روستا روشهای باغبانی ،آماده سازی زمین مراقبتهای ویژه، آبیاری ،کاشت، کنترل آفات وامراض باغی و رانندگی تراکتور را فراگرفتند. 2654/639 *** *شادگان * کارتسطیح، تجهیزونوسازی 200 هکتارازاراضی کشاورزی شادگان پایان یافت. مدیرجهاد کشاورزی شادگان بااعلام این خبرگفت: کار دراین اراضی که مربوط به دهستان بوزی است ازاسفندماه 83 آغاز و درنیمه دوم تیرماه 84 به اتمام رسیده است . نادر پورکنی اضافه کرد: برای اجرای این کار240 میلیون ریال از اعتبارات تملیک دارایی های سرمایه ای هزینه شده است. وی هدف از اجرای این برنامه را افزایش محصولات کشاورزی اعلام کرد. 644/639 *** *دشت آزادگان * مدیرجهاد کشاورزی دشت آزادگان گفت: مبلغ 650 میلیون ریال ازاعتبارات ملی برای ادام ه تسطیح اساسی 100 هکتارازاراضی کشاورزی تپه های منطقه الله اکبرتخصیص داده شده است. حسن نیسی افزود: پیش بینی می شود که سه ماه آینده عملیات تسطیح اساسی این مقداراززمین های کشاورزی به اتمام برسد. وی از کشاورزان خواست که بمنظوراستفاده بهینه از منابع آب و خاک نسبت به تسطیح زمین های خود بااستفاده از نظرکارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام کنند. 2648/639 ***
۰ نفر