۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7730541
T T
۰ نفر
کمبود آب در چند روستای شهرستان ملکان مشکل ساز شده است # تبریز، ملکان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/05/84 داخلی.آب.آشامیدنی.تانکر کمبود آب آشامیدنی در بعضی از روستاهـــــای شهرستان ملکان بحدی است که پرکردن یک ظرف 20 لیتری از آب ساعت ها انتظار و وقت می طلبد. به رغم بارندگی های پارسال و فصل بهار امسال مردم برخی روستاها در تامین آب آشامیدنی با مشکل جدی مواجه شده اند. کمبود آب در روستای شش هزار نفری دمیرچی بحدی شدید است که باید ساعت هـا در انتظار رسیدن آب لحظه شماری کرد. مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی ملکان دراین رابطه اعلام کـــرد: مشکل آب آشامیدنی با بهره برداری از مجتمع آبرسانی آقمنار تا پایان سال جاری حداقل تا سه دهه آینده مرتفع خواهد شد. عوض بیک محمدی افزود: در کوتاه مدت برای تامین آب آشـامیدنی چند روستای یادشده دو تانکر آب با تزریق روزانه 100 هـــــزار لیتر آب در مخازن مشکل موجود را برطرف خواهد کرد. (612/587)
۰ نفر