۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7726410
T T
۰ نفر
حدود 40 درصد کارکنان بخش دولتی استان مرکزی دیپلم و زیر دیپلم هستند # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/04/84 داخلی.علمی.پژوهش براساس دستاوردهای یک پژوهش درسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی از 59 هزارو 975 کارکنان بخش دولتی استان، 6/39درصد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم هستند. دستاوردهای این پژوهش مبین آن است که تنها 2/3درصد کارکان بخش دولتی در استان مرکزی تحصیلات تکمیلی دارند که از این تعـداد سه درصد کارشنـاس ارشد و تنها دو دهم درصد مدرک دکترا دارند. بر اساس دستاوردهای این پژوهش، 1/24 درصد کارکنان دولتی استان فوق دیپلم و 1/33 درصد لیسانس هستند. این مطالعه بر روی اطلاعات جمع آوری شده از 97 دستگاه اصلی استان مرکزی است که با احتساب واحدهای شهرستانی و شهرداریها این رقم به 270 دستگاه می رسد، انجام شده است. 2469/558/557
۰ نفر