۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7720568
T T
۰ نفر

یک شاعرمعاصر: انتخابات رکن اساسی دموکراسی است

۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7720568
یک شاعرمعاصر: انتخابات رکن اساسی دموکراسی است # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/03/84 داخلی.سیاسی.انتخابات 84. یکی از شعرای معاصر، انتخابات را رکن اساسی دموکراسی و حکومت دموکراتیک ذکر کرد و گفت: یک جامعه متمدن با داشتن حق انتخاب و دخیـل بـودن سرنوشت کشور می تواند حضور و بیداری خود را به دنیا اعلام کند. استاد محمد حسین جعفریان روز چهـارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شرایط کنونی که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری از دیدگاه دوست و دشمن با اهمیت است، ما نیازمند حضور و همبستگی مردم بادولت هستیم.
وی یادآور شد: انتخابات یک مساله ملی است و باید ملی بودن آن برای مردم تبیین شود تا آنان با حضور آگاهانه در انتخابات شرکت کنند. جعفـریان وجـود تعدد نامزدهای انتخاباتی را در روند انتخابات مـوثر ذکر و خاطرنشان کرد: مردم می توانند با توجه به سخنان، برنامه ها و راهکارهـای کاندیداها برای بهبود وضعیت جامعه فرد اصلح را انتخاب نمایند. وی اظهار داشت: حضور چشمگیر کاندیداها در روند انتخابات و تبلیغات بسیار زیبا و قابل درک می باشد. 550/ 548/1840
۰ نفر