۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7719181
T T
۰ نفر
مشاور وزیر کشور: رسالت امامان جمعه برای شرکت مردم درانتخابات سنگین است # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/03/84 داخلی.سیاسی.انتخابات 84 مشاور وزیر کشور،ایجاد آمادگی فکری در مردم را مهم ترین رسالت امامان جمعه در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد. حجت الاسلام "محمدباقر داوودی" روزچهارشنبه درنشست مشترک استاندار، امامان جمعه و جماعت استان مرکزی افزود: امامان جمعه با ارشـادهای خـود می توانند تجربه شرکت گسترده مردم در روزهای نخست انقلاب را در انتخابات تکرار شود. وی گفت: دنیا به نحوه حضور مردم در 27 خرداد چشم دوخته است بنابراین همه باید برای تقویت ایجاد انگیزه در مردم تلاش کنند. استانداراستان مرکزی نیز دراین نشست، باورمندی مردم به مسوولان را تضمین کننده حضور حداکثری در انتخابات دانست. "عبدالمحمد زاهدی" گفت: عوامل اجرایی و نظارتی درانتخابات باید بی طرفی کامل را رعایت کنند تا مردم رای خود را تعیین کننده بدانند. وی، عملکرد رسـانه های جـمعی را در انـتخابات کـلیدی عنوان کرد و افزود: رسانه های جمعی باید حفظ و تقویت منافع ملی را بر هر موضوعی ترجیح دهند. او گفت: امامان جمعه و جماعات،رسانه های جمعی و مسوولان بایدمردم را نسبت به آینده و شرکت در انتخابات بیش از پیش امیدوار سازند. وی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد تاجوانان که نیمی از افراد واجد شرایط درانتخابات را تشکیل می دهند، باحضور خود نظام اسلامی را تایید کنند.
نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی وامام جمعه اراک افزود: این نشست نشانه همدلی مسوولان استان و امامان جمعه و جماعت است که بسیارخوشحال کننده است.
آیت الله احمد محسنی گرکانی افزود: هنگامی که مسوولان و امامان جمعه همراه یکدیگر باشند توطئه های دشمنان خنثی خواهد شد. وی گفت: درانتخابات ایـجاد عـلاقه در مردم برای شرکت ، اجـماع نامزدهای انتخاباتی و انتخاب فرد اصلح بسیار مهم است که باید اطلاعرسانی شود. او افزود: نظام اسلامی بابرگزاری انتخابات متعدد ثابت کرده است آزادترین انتخابات را دارد. امام جمعه اراک گفت: رییس جمهور آینده باید مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، گسترش نهضت نرم افزاری، مقابله با تهاجم فرهنگی و عدالت محوری را دراولویت برنامه های خویش قرار دهد. وی اضافه کرد: امامان جمعه باید مردم را به شـرکت گسـترده و آگاهانه در انتخابات ترغیب و تشویق کنند. 517/2470/557/ 1644
۰ نفر