۲۵ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7017698
T T
۰ نفر
هشدار تایمز مالی در مورد اثرات سوء لغو تحریم نفتی عراق 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی/ 25/12/1373 روزنامه/تایمز مالی/چاپ لندن هشدار داد چنانچه تحریم نفتی عراق لغو شود موقعیت رژیم های عرب منطقه متزلزل خواهد شد0 /تایمز مالی/در شماره روز چهارشنبه خود در توضیح این مطلب که در ستون سرمقاله به چاپ رسیده است /می نویسد مخالفت روز دوشنبه سازمان ملل با لغو این تحریم در حقیقت به این معنا بود که تا عراق تمام جنک افزارهای کشتار جمعی خود را از بین نبرده و سیستمی برای نظارت دراز مدت بر قوای نظامی این کشور ایجاد نشود بهتر است تحریم نفتی پابرجا بماند0 این روزنامه از نتیجه تحقیقات/رالف اکیوس/ بازرس سازمان ملل/ که تا چند ماه دیگر نتیجه ان در مورد رعایت شرایط مورد نظر سازمان ملل به وسیله رژیم عراق ارائه خواهد شد/ ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب لغو تحریم نفتی عراق هشدار داده است0 /تایمز مالی/خطاب به انهایی که همچون دولت های فرانسه و روسیه خواهان لغو تحریم نفتی عراق هستند/نوشته است انها هیچ فکر کرده اند که با عرضه نفت از سوی یکی از تولیدکنندگان عمده نفت جهان چه بحرانی در بازار نفت بوجود خواهد امد0 این روزنامه می افزاید با افت شدید بهای نفت و کاهش قابل توجه درامدهای نفتی کشورهای منطقه دولت های انها دچار تزلزل شده و تحت فشار قرار خواهند گرفت0 بنا بر این گزارش ، علاوه بر این باید از قبل در این مورد فکر شود که تا چه اندازه می توان از بازگشت صدام حسین/ که بدون هیچ شرمی و حتی شاید با روحیه ای فاتحانه به منطقه خلیج /فارس/ و جهان باز خواهد گشت ، استقبال کرد0 /تایمز مالی/سیاست کنونی رژیم عراق در تلاش برای لغو تحریم نفتی این کشور را بر دو پایه استوار می بیند0 نخست علاقه مند کردن شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در این کشور که بخوبی از کنفرانس اخیر نفتی که در بغداد برگزار شده بود مشخص است و دوم عنوان کردن مسئله کمبود مواد غذایی و عدم وجود بهداشت در عراق که در راه جریحه دار کردن احساسات کسانی که تایمز مالی از انها با عنوان/اسقف ها/ دانشمندان وسیاستمداران بازنشسته در غرب" نام برده است/ به کار برده می شود0 /تایمز مالی/با توجه به انکه سازمان ملل اجازه صدور محدود نفت عراق برای تامین نیازهای اساسی داخل این کشور را می دهد ولی رژیم عراق این شرایط را قبول نمی کند نوشته است اینکه هنوز کسانی هستند که فریب تبلیغات اغفالگرانه رژیم عراق را می خورند امری " مضحک" است0 این روزنامه بدون اشاره به اینکه هدف انهایی که خواهان بقای لغو تحریم نفتی عراق هستند سرنگونی رژیم صدام است/ نوشته است انها که نابودی رژیم عراق را در سر می پرورانند بهتر است راهبرد " واضح تری" را مد نظر بگیرند تا وضع داخلی عراق به هرج و مرج منتهی نشود0 از بین کشورهای عضو شورای امنیت انگلیس و امریکا از مخالفان سرسخت لغو تحریم نفتی عراق هستند و شرکتهای نفتی این دو کشور نیز درکنفرانس اخیر نفتی در بغداد برخورد محتاطانه ای به خرج داده بودند0 به گفته تحلیلگران اقتصادی مدیران شرکت های نفتی امریکا و انگلیس عموما بر این عقیده هستند که لغو تحریم نفتی عراق باعث ایجاد بحران در بازار نفت خواهد شد و پیدایش چنین شرایطی/ بعد از چند سال ریاضت مالی ناشی از افت قیمت نفت/ به هیچ وجه برای انها مطلوب نیست0 انها پیش بینی می کنند با لغو این تحریم عراق در وهله اول توانایی تولید تا 5/1 میلیون بشکه در روز را خواهد داشت به طوری که ظرف یک سال ظرفیت تولید ان تا سطح 3 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت به گونه ای که احتمال دارد بهای نفت تا سطح هر بشکه 10 دلار پایین بیاید0
۰ نفر