۲۵ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7017672
T T
۰ نفر

بهای نفت دربورس لندن

۲۵ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7017672
بهای نفت دربورس لندن # لندن خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/73 بهای هر بشکه نفت دریای شمال از نوع برنت برای تحویل در ماه اوریل در پایان فعالیت روز در بازار لندن 16 دلار و45 سنت بود0 قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات روز سه شنبه قبل برای تحویل ماه می16 دلار و45 سنت بود0 قیمت روز نفت دبی درهمین بازار از05/16 تا 09/16 دلار در نوسان بود0 تمام شششش اااا شماره نما د ک خرج بهای طلا ونقره دربازاربورس لندن ...............................
لندن خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/73 درپایان فعالیت روزچهارشنبه بازاربورس لندن بهای نقدی هراونس 10/31 گرم شمش طلا75/386 دلارامریکابودکه باتوجه به بهای 25/385 دلاردرروزقبل 5/1 دلاربه قیمت ان افزوده شده است .
درهمین روزارزش هراونس نقره درمعاملات نقدی بازار لندن 9125/2 پوند گزارش شده است .
قیمت هراونس نقره درپایان فعالیت بازاربورس لندن درروزسه شنبه به صورت نقدی 9800/2 پوندبود.
۰ نفر