۲۰ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7017350
T T
۰ نفر
دیدارواعظی بارئیس اتحادیه صنعتگران وکارفرمایان روسیه # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/73 واعظی معاون اروپا- امریکاوزارت امورخارجه روزشنبه درتهران بااقای ولادیمیرولسکی رئیس اتحادیه صنعتگران وکارفرمایان روسیه درموردراههای گسترش مناسبات دوجانبه وهمکاریهای منطقه ای دوکشورمذاکره کرد.
دراین دیدار، طرفین ضمن تاکیدبراهمیت روابط اقتصادی دوکشور، امادگی خود رابرای فراهم اوردن تسهیلات لازم دراین مسیراعلام کردند.
ولسکی که برای انجام یک دیدار2 روزه به تهران سفرکرده است خواستارهمکاری باجمهوری اسلامی ایران درزمینه انرژی شد.
وی همچنین تمایل خودمبنی برتاسیس دفتراتحادیه بین المللی صنعتگران و کارفرمایان درتهران راخاطرنشان کرد.
ریاست این اتحادیه برعهده ولسکی است و22 کشوردران عضویت دارند.
دراین دیدارمعاون وزیرامورخارجه نیزبااشاره به لزوم فراهم نمودن ترتیبات بانکی لازم جهت تسهیل روابط بازرگانی دوکشورخواستارگشایش بیشتربازارهای صادراتی دوکشوربرای مبادله کالامیان دوکشورشد.
۰ نفر