۲۷ بهمن ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7015995
T T
۰ نفر
پنج میلیارد ریال وام خود اشتغالی دراذربایجانغربی پرداخت می شود # ارومیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/11/73 استانداراذربایجانغربی گفت درسال 74 پنج میلیارد ریال وام خود اشتغالی به بیکاران منطقه پرداخت می شود 0 علی سعادت روزپنجشنبه افزود این وامها ازمحل تبصره سه به افرادی که مهارت و تخصض فنی در رشته پیشنهادی برای خود اشتغالی راداشته باشند ، پرداخت می شود.
وی درجلسه کمیته هماهنگی اشتغال استان گفت افراد بیکاری که فاقد تخصض لازم هستند می توانند بامراجعه به مراکز اموزش فنی و حرفه ای استان تخصض های لازم راکسب کنند 0 ازجمعیت دو میلیون سیصد هزار نفری این استان یازده و یکدهم درصد انان بیکار می باشند 0
۰ نفر