۲۷ بهمن ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7015946
T T
۰ نفر
واشنگتن پست ..بحران مکزیک خطری برای امنیت ملی امریکا # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/11/73 بحران اقتضادی ماه دسامبر مکزیک در پی سقوط ارزش پول این کشور نه تنها تهدیدی سیاسی برای دولت ارنستو زدیلو /رئیس جمهوری مکزیک / محسوب می شود بلکه به اذعان انتونی لیک مشاور امنیت ملی امریک او وارن کریستوفر وزیر خارجه این کشورامنیت ملی امریکا را نیز به خطر انداخته است .
واشنگتن پست روز چهار شنبه نوشت بحران مکزیک تنها مشکلی اقتضادی نبوده بلکه بعد سیاسی ان واشنگتن را در ماه دسامبر به لرزه در اورد.
به نوشته این روزنامه بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا با اعطای کمک های چشمگیر مالی به مکزیک مانع از مرحله اول خطر یعنی بعد اقتصادی ان شد کمک هایی که موجب ارامش بازار واسودگی خیال سرمایه گذاران واقتصاد دانان گردید .
لکن امروز دولت امریکا میبایست به بعدسیاسی این بحران توجه کندو تنهااز دولت/زدیلو/حمایت ننماید بلکه از وی بخواهد تا در راستای دمکراسی و اصلاحات سیاسی نیزگام بردارد .
واشنگتن پست می افزایدسرکوب انقلابیون زاپاتیستادر ایالت چیاپاس توسط دولت زدیلوباعث شد روز یکشنبه حزب وی درانتخابات ایالت مرکزی جالیسکوشکست بخورد.
بنابر این همانگونه که دولت کلینتون در مقابله با بحران اقتصادی مکزیک تلاشی همه جانبه را بدون فوت وقت اغاز نموداین مساله را نیز باید در نظر داشته باشد که کمک های مالی امریکا به دولت زدیلو در صورتی که وی این کمک ها رادرروش های استبدادی بکار گیرد تاثیری معکوس داشته و مشکلی بزرک بر سرراه دولتمردان امریکایی قرار خواهد داد .
۰ نفر