۱۶ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7013232
T T
۰ نفر
ایران و هند یک شرکت مشترک تولید سیمان تاسیس می کنند # دهلی نو خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/10/73 بر اساس قراردادی که بین شرکت سیمان هند و شرکت سیمان فارس و خوزستان در اذرماه در تهران به امصاء رسید دو کشور شرکت مشترکی تاسیس می کنند0 به گزارش رسانه های خبری هند نانتو سرکار کنسول اقتصادی و بازرگانی سفارت هند در تهران روز/ جمعه / در مصاحبه با خبرنگاران در بمبئی گفت پیشنهاد تاسیس چنین شرکتی از سوی شرکت سیمان هند مطرح شد که از سوی شرکت ایرانی مورد قبول واقع شد0 وی افزود یادداشت تفاهم مربوط به شرکت مشترک جدید که قبلا میان دو شرکت هندی و ایرانی به امصاء رسیده به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد0 نانتو همچنین گفت سهم ایران در این شرکت 51 درصد و سهم هند 49 درصد است 0 شرکت سیمان هند در شرکت جدید تخصص های فنی و مدیریتی خود را که در بر گیرنده خدمات مهندسی و مشورتی است به طرف ایرانی عرصه خواهد کرد0
۰ نفر