۲۲ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7011128
T T
۰ نفر
اعتبار طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تربیت معلم اراک افزایش یافت # اراک خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/8/73 رئیس دانشگاه تربیت معلم اراک گفت امسال 90 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرحهای تحقیقاتی در این دانشگاه اختصاض یافته است .
اعتبار طرحهای تحقیقاتی سال گذشته این دانشگاه 70 میلیون ریال بود .
دکتر عبدالجواد طاهری زاده روز یکشنبه گفت اعتبار امسال صرف اجرای هفت طرح پژوهشی در زمینه علوم پایه و علوم انسانی می شود.
وی افزود مطالعه بر روی گونه های پرندگان منطقه 70 قله اراک و شناسایی موثرترین شیوه برای اموزش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم اراک از مهمترین طرحهای تحقیقاتی این دانشگاه در سال جاری هستند.
وی تصریح کرد با توجه به راه اندازی رشته کارشناسی ارشد شیمی در دانشگاه تربیت معلم اراک / ارتقاء مدیریت پژوهشی این دانشگاه به معاونت پژوهشی از سازمان امور اداری و استخدامی در خواست شده است .
دو هزار و200 دانشجو هم اکنون در رشته های مختلف دانشگاه تربیت معلم اراک به تحصیل اشتغال دارند .
۰ نفر