۱۳ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7010548
T T
۰ نفر

قیمت پنج قلم محصول کشاورزی در بورس شیکاگو

۱۳ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7010548
قیمت پنج قلم محصول کشاورزی در بورس شیکاگو # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/8/73 در پایان معاملات بورس شیکاگو در روز جمعه قیمت ذرت جو و سویا کنجاله وگندم به شرح زیر اعلام گردید ذرت / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 94 1525/2 مرس 95 2625/2 مه 95 3425/2 ژوئیه 95 3975/2 سپتامبر 95 4450/2 دسامبر 95 4900/2 مرس 96 5525/2 ژویه 96 6200/2 دسامبر 96 5025/2 جو / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 94 2675/1 مرس 95 3325/1 مه 95 3625/1 ژویه 95 3950/1 //////////////////////////////////////////////////////// سویا / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز نوامبر 94 4625/5 ژانویه 95 5800/5 مارس 95 6800/5 مه 95 7625/5 ژویه 95 8275/5 اوت 95 8550/5 سپتامبر 95 8900/5 نوامبر 95 9575/5 ژانویه 96 0350/6 //////////////////////////////////////////// کنجاله / 100 تن / دلار هر تن / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 94 50/158 ژانویه 95 30/160 مارس 95 30/164 مه 95 50/168 ژوئیه 95 8275/ 38/ 3 95 00/173 اوت 95 30/174 سپتامبر 95 30/176 اکتبر 95 40/178 دسامبر 95 00/181 //////////////////////////////////////////// گندم / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 94 8775/3 مارس 95 9900/3 مه 95 7825/3 ژوئیه 95 4750/3 سپتامبر 95 5225/3 دسامبر 95 6200/3 ///////////////////////////////////////////
۰ نفر