۲۶ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7009321
T T
۰ نفر
اب آشامیدنی 16 شهر استان خوزستان از سرچشمه رودخانه کارون تامین می شود.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اهواز - خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/7/1373 عملیات اجرایی انتقال اب اشامیدنی شهراهواز و 15 شهردیگراستان خوزستان بانصمام بیش ازیکهزار روستای منطقه ازرودخانه کارون درمنطقه گتوندازسال اینده اغازخواهدشد.
به گفته مهندس مرتب مدیرکل برنامه وبودجه خوزستان این اقدام بمنظور رفع آلودگی وتامین سلامت اهالی شهرهای جنوبی استان خوزستان که در حال حاصر مستقیما از آب آلوده رودخانه کارون استفاده می کنند صورت می گیرد.
آب رودخانه کارون جهت مصرف شرب علیرغم اینکه توسط شرکت مهندسی آب وفاصلاب استان تاحدودی تصفیه می شود ولی بااینحال قبل از تصفیه باعبور از شهرهای اهواز و شوشتر بدلیل ریختن فاصلابهای صنعتی کارخانه ها آلوده شده و هر روز بر این آلودگی افزوده می شود.
وی گفت برای اجرای این طرح 30 میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال 74 پیش بینی شده است.
۰ نفر