۱۳ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7008280
T T
۰ نفر
رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن 8/0 درصد پیش بینی شد # تهران - خبر گزاری جمهوری اسلامی 13/7/73 رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال مالی 94 / سال مالی منتهی به 30ماه مارس 95 مطابق با 11 فروردین ماه 74/حدود 8/0 درصد پیش بینی خبرگزاری فرانسه از توکیو صمن اعلام این مطلب به نقل از موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن گزارش داد : رشد واقعی اقتصادی ژاپن برای سال مالی 1995 / سال مالی منتهی به ماه مارس 96 /نیز 8/1 درصد پیش بینی شد موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن افزود : بهبود تدریجی اوصاع اقتصادی ژاپن با کمک هزینه های مصرفی و صادرات کشور ،اغاز شده است
۰ نفر