۱۳ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7008279
T T
۰ نفر

ظریف ترین نخ نساجی درمهدی شهر سمنان تولید شد.

۱۳ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7008279
ظریف ترین نخ نساجی درمهدی شهر سمنان تولید شد.
# سمنان - خبرگراری جمهوری اسلامی 13/7/73 به گفته مدیرکارخانه پاکریس مهدی شهر سمنان ظریف ترین نخ نساجی /نمره 80/ دراین کارخانه تولید شد.
مهندس کرامت جهانگرد افزود این نخ که مراحل تولید ازمایشی ان با موفقیت طی شده ازنوع پلی استر ویسکوز میباشد وهرهزارمتر ان 2/7 گرم وزن دارد.
وی گفت ظریف ترین نح تولیدی درکارخانجات نساجی کشور دارای نمره 40 میباشد و وزن هرهزارمتر ان 14 تا 5/15 گرم است.
وی بااشاره به اینکه کیفیت نخ تولیدی درازمایشهای مختلف مورد تائید قرارگرفته است گفت هرمترمربع پارچه تولیدی با استفاده ازنح مذکور 40 تا 50 گرم وزن دارد.
این مقام طرفیت تولید این نح رادرصورت قرارگرفتن در خط تولید انبوه روزانه 5 تن اعلام کرد و گفت برای تولید این نح از 50 درصد پلی استر و 50 درصد ویسکوز استفاده می شود.
کارخانجات پاکریس مهدیشهرسمنان یکی ازمدرنترین کارخانجات ریسندگی و بافندگی درکشور میباشد که تحت پوشش بنیاد مستصعفان فعالیت دارد.
دراین واحد سالانه قریب 6 هزار تن انواع نخهای پنبه ای / پلی استرپنبه / پلی استرویسکوز بانمره های 24 / 30 و 50 تولید می شود.
۰ نفر