۱۲ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7008229
T T
۰ نفر

جنک قیمتها ژاپن را فراگرفته است

۱۲ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7008229
جنک قیمتها ژاپن را فراگرفته است # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/7/73 جنک قیمتهاکه یک پدیده تازه درژاپن است به پمپهای بنزین اطراف توکیو سرایت کرده و بعصی از آنها بنزین رابا20 درصد تخفیف عرصه می کنند0 به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو از زمانی که بهای بنزین از 118 ین در هرلیتر به 100 ین تنزل کرده / پمپ بنزین /توکوروزاوا/ روزانه بدون توقف 14 ساعت کار می کند 0 رئیس این پمپ بنزین گفت ..کار ما نسبت به گذشته که این تخفیف حاصل نشده بود هفت تا هشت برابر شده است 0 دیگر پمپهای بنزین نیز بهای بنزین راتنزل داده و سود خود رابین پنج تاشش درصد کاهش داده اند 0 بنابراین گزارش بسیاری از فروشندگان مواد غذایی درشهرهای بزرک چند ماه پیش از افزایش ارزش ین در برابردلار بهره گرفتند و کالاهای وارداتی راباتخفیف عرصه می کنند 0 جنک قیمتها در ژاپن که گرانترین کشور دنیاست و توزیع کنندگان عمده مواد غذایی برای مدتهای مدید خط مشی های قیمت گذاری راتحمیل کرده اند /به طور نسبی یک پدیده تازه است 0
۰ نفر