۱۲ اسفند ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7007366
T T
۰ نفر

صیادان ماهی مرکب راهی خلیج فارس شدند

۱۲ اسفند ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7007366
صیادان ماهی مرکب راهی خلیج فارس شدند # بوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/12/74 ورود یکهزارصیاد دراستان بوشهربه همراه 500 فروندشناورصیادی درپی اعلام زمان صیدماهی مرکب ازروزشنبه واردصیدگاههای خلیج فارس شدند.
معاون صیدشیلات بوشهر گفت صیادان جزدرمناطق حفاظت شده که شامل حوالی سکوی نفتی نوروزوجزیره گرم تاخورتهمادون است می توانند به طول سه مایل دریایی اقدام به صید این نوع ماهی کنند .
فاطمی دلیل ممنوعیت صیددرمناطق یادشده راایجادفضای مناسب برای تخم ریزی وتولیدمثل این ابزی ذکرکرد.
وی افزوددرسال گذشته 300 تن ماهی مرکب دراین استان صید شدکه به پیش بینی کارشناسان مرکزتحقیقات شیلات خلیج فارس این میزان امسال درمقایسه باسال گذشته افزایش خواهد یافت .
مناطق ساحلی بنادرگناوه ،دیلم ،ریک ،بهرگان وحوالی لوله هاوسکوهای نفتی ازمهمترین صیدگاههای ماهی مرکب استان هستند .
ماهی مرکب عمدتا برای صادرات صید می شود .
۰ نفر