۱۲ بهمن ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7005519
T T
۰ نفر
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره کوتاه مدت را کاهش داد # نیویورک - خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/11/74 سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا با اذعان بر کند شدن فعالیتهای اقتصادی ، با کاهش نرخ بهره های بانکی سیاست انبساطی خود راتشدید کردند.
بانک مرکزی آمریکا همانگونه که پیش بینی می شد روز چهارشنبه اعلام کرد نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی را بار دیگر به میزان 25 درصد تنزل داده و به 25/5 درصد می رساند . مسئولان بانک همچنین در اقدام دیگری نرخ بهره وامهای شعب منطقه ای خود به بانکهای تجاری را به میزان یک چهارم درصد پائین آورد و به 5 درصد رساندند .
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال در بیانیه صادره در پایان جلسه دو روزه سیاستگذاران بانک مرکزی عنوان شده است که رشد متوسط اقتصاد طی ماههای اخیر امکان فشارهای تورمی راکاهش داده و باتوجه به روند هزینه ها و قیمتها که تحت کنترل درآمده است ، اندکی تسهیل در سیاستهای پولی رشد پایدار و تورم معتدل در برخواهد داشت .
کاهش جدید در نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی که سومین مورد طی هفت ماه گذشته است با هدف گسترش تدریجی فعالیتهای اقتصادی در بلند مدت صورت می گیرد . بانک مرکزی آمریکا در جریان تغییر سیاست خود از به کارگیری روش انقباضی به انبساطی در جهت تحرک بخشیدن مجدد به فعالیتهای اقتصادی در آمریکا در تاریخ 28 آذر برای آخرین بار نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد و به 5/5 درصد رساند .
بانکهای تجاری عمده آمریکا ، از جمله سیتی بنک ، نشنال بنک و چیس منهتن نیز در واکنش نسبت به اقدام جدید سریعا نرخ بهره ممتاز خود را به همین میزان پائین آورده و از 5/8 درصد به 25/8 درصد رساندند . پیش بینی می شود نرخ دیگر انواع نرخ بهره به ویژه آن گروهی که به شرکتهای کوچک و همچنین خرید لوازم منزل به افراد اعطا می شود ، نیز پائین بیاید ، اقدام بانک مرکزی به دلیل اینکه قبلا پیش بینی شده و آثار خود را بر روی وامهای بلند مدت گذارده بود ، اثر جدیدی بر روی وامهای بلند مدت نداشته است .
بیانیه صادره برای اولین بار بیانگر کاهش فعالیتهای اقتصادی و اقدام برای تحرک بخشیدن آن بوده است . در دو اقدام گذشته برای کاهش نرخ بهره ، مسئولان بانک مرکزی آمریکا تاکید خود را بر پائین بودن نرخ تورم گذارده بودند .
کارشناسان اقتصادی می گویند این اولین بار است که آنها به طور علنی گفته اند نرخ رشد اقتصادی پائین تر از آنچه که آنها امیدوار بودند قرار دارد .
نشانه های کند شدن فعالیتهای اقتصادی در آمریکا طی چند هفته اخیر به وضوح خود را نشان داد . آمار و ارقام منتشره بیانگر آن بود که هزینه های مصرفی پائین آمده ، از رشد میزان معاملات در سطح خرده فروشی کاسته شده و بخش مسکن رشد خود را از دست داده است . این در شرایطی بود که با وجود پائین بودن نسبی نرخ عدم اشتغال رشد دستمزدها و قیمتها معتدل بود .
مجموعه این عوامل به طراحان خط مشی پولی آمریکا امکان می داد که بدون نگرانی در جهت تقویت فعالیتهای اقتصادی عمل کنند .
بر اساس آخرین آمارهای منتشره اقتصاد آمریکا تا سه ماهه سوم سال 95 رشد سالانه ای برابر 2/3 درصد داشته و در سه ماهه چهارم رشد آن به شدت تنزل کرده است . کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که فعالیتهای اقتصادی به ویژه در نیمه اول سال 96 کند خواهد بود و رشدی کمتر از 2 درصد خواهد داشت .
۰ نفر