۴ بهمن ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7004867
T T
۰ نفر

تولید مرغ در سال اینده افزایش می یابد

۴ بهمن ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7004867
تولید مرغ در سال اینده افزایش می یابد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/11/74 معاون امور دام وزارت جهاد سازندگی ، در جلسه کمیته تنظیم بازار وزارت جهاد سازندگی اعلام کرد : میزان تولید مرغ از برنامه بیشتر است و در سال اینده 80 هزار تن افزایش خواهد یافت .
صیفی کاران افزود : در سال اینده با توجه به 27 میلیون جوجه ریزی ، تولید تخم مرغ افزایش می یابد و نوید خوبی برای صادرات خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه قیمت های جدید خرید تضمینی مواد دامی در دست بررسی است ، تقویت واحدهای دامی و شبکه های جمع آوری شیر را از جمله برنامه های معاونت امور دام جهاد سازندگی ذکر کرد.
در این جلسه همچنین اعلام شد که برای واردات 45 هزار تن گوشت قرمز ، گشایش اعتبار صورت گرفته است .
همچنین اعلام شد در حال حاضر از طریق 40 مرکز کار توزیع تخم مرغ صورت می گیرد که در صورت نیاز ، تعداد مراکز توزیع افزایش خواهد یافت .
۰ نفر