۱۳ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7003453
T T
۰ نفر

قیمت تخم مرغ درلرستان افزایش یافت

۱۳ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7003453
قیمت تخم مرغ درلرستان افزایش یافت # خرم آباد - خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/10/1374 شهروندان وروستائیان لرستانی خواهان عرضه تخم مرغ بصورت کیلوئی و برخورد قانونی بااجحاف وگرانفروشی عمده فروشان وکسبه دراین زمینه شدند.
دراستان لرستان تخم مرغ فقط بصورت دانه ای عرضه می شود و عمده فروشان وکسبه این خطه ازفروش تخم مرغ بصورت کیلوئی خودداری می کنند.
کسبه دورود ،بروجرد،الشتر،نورآباد،پلدختر و خرم آباد می گوینددراین استان برخلاف سایرنقاط کشور تخم مرغ باتوجه به وزن واندازه آن قیمت گذاری وبصورت دانه ای به مصرف کننده عرضه می شود .
انان گفتند ظرف 45 روزگذشته قیمت خرده فروشی هردانه تخم مرغ درشت درلرستان از 125 ریال به190 ریال افزایش یافته اماآنان دراین افزایش قیمت دخالت نداشته اند.
یکی از مسوولان اموردام استان لرستان علت افزایش قیمت تخم مرغ در این استان راناشی از عدم تعادل مناسب بین تولید ومصرف ذکرکرد.
وی عرضه تخم مرغ بصورت دانه ای و خودداری کسبه لرستان از عرضه آن بصورت کیلوئی راحرکتی سودجویانه دانست .
وی گفت اگر تخم مرغ درلرستان مانند سایر نقاط کشور بصورت کیلوئی عرضه شود ، مصرف کنندگان مجبور به پرداخت 20 تا 30 ریال وجه اضافی برای خرید هردانه تخم مرغ نخواهند بود .
معاون امور دام جهادسازندگی لرستان گفت درپی افزایش بیش از حد قیمت تخم مرغ در لرستان مقداری از سهمیه تخم مرغ استانهای اصفهان وخراسان برای توزیع دراین استان درنظر گرفته شده است .
وی اعلام کرداولین محموله سهمیه مذکور به میزان ده تن وارد استان شده که از روز(پنجشنبه ) بانرخ هرکیلو 2300 ریال ( 1200 ریال ارزانتر از بازار آزاد ) عرضه خواهدشد.
۰ نفر