۲۷ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7002397
T T
۰ نفر

وزیر امور خارجه ژاپن راهی چین شد

۲۷ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7002397
وزیر امور خارجه ژاپن راهی چین شد # توکیو-خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/9/74 یوهی کونو وزیر امور خارجه ژاپن روز دوشنبه برای انجام یک سفرسه روزه راهی چین شد.
مقامات دولتی ژاپن این سفرراکه پس ازپنجاه سال ازخاتمه جنک این کشورانجام می شود مثبت ارزیابی می کنند.
قرار است کونو در این سفر با کیان کی چن همتای چینی خود و جیانک زمین رییس جمهور این کشور دیدار و در مورد مناسبات دو جانه توکیوو پکن مذاکره کند.
کونو در این سفر بر اظهارهای 15 اوت24/ مرداد/تومی ایچی مورایامانخست وزیر ژاپن مبنی بر عذر خواهی از رفتار استعمار گرایانه امپراطوری سابق ژاپن با همسایگانش تاکید خواهد کرد.
انتظار می رود کونو موضع ژاپن در مورد لزوم گفتگوپیرامون حل مساله جزایر مورد منازعه /سن کاکو/در شرق دریای چین رابرای مقامات این کشور تشریح کند.
به گفته مقامات ژاپنی کونوهمچنین ازپکن خواهد خواست تاازمایش های هسته ای زیرزمینی خود رامتوقف کرده وبرای امضای پیمان منع ازمایش های هسته ای همکاری نماید .
پیمان یاد شده که بر منع جهانی ازمایش های هسته ای تاکید دارد قرار است سال اینده به امضا برسد.
وزیر امور خارجه ژاپن امیدوار است حمایت ژاپن از سیاست ازادسازی بازار های چین و عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی ادامه یابد.
۰ نفر