۲۶ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7002347
T T
۰ نفر
جاده های روستائی شهرستان دیلم دربرابرسیلابهای زمستانی آسیب پذیر ند # گناوه - خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/09/1374 عدم بازسازی اصولی راههای روستائی شهرستان جدید دیلم موجب قطع ارتباط بیش از50 درصدروستاهای این منطقه بامرکزشهرستان در فصل بارندگی می شود.
ساکنان روستای بنه خاطرازتوابع دیلم آبرفتگی جاده های روستائی روستای منطقه بطورموقت ترمیم شده وبهمین دلیل مقاومت لازم رادربرابرسیلابهای زمستانی ندارند.
کرمی یکی از اهالی روستای بنه گفت قطع ارتباط روستادرفصل بارندگی اهالی رادررفت وآمدبه شهردیلم برای تامین مایحتاج روزانه بامشکل مواجه می کند.
مدیریک واحدآموزشی در بندردیلم گفت بیشتر دانش آموزان روستائی که در آموزشگاههای دیلم مشغول به تحصیل هستند دراثربارندگی و بسته شدن راهها هر سال با مشکلاتی در امر تردد مواجه می باشند.
لیراوی مسوول جهادسازندگی شهرستان دیلم ضمن تائیداین مشکلات گفت بعلت نبوداعتبارلازم ،بازسازی ومرمت جاده های روستائی عملا"متوقف شده است .
وی افزود درصورت تخصیص اعتبار مورد نیاز ،این نهادآمادگی لازم رابرای ترمیم و بازسازی جاده های روستائی منطقه دارد.
شهرستان دیلم با30 هزارنفرجمعیت و35 پارچه روستادرمنتهی الیه شمالی استان بوشهر قرار دارد.
۰ نفر