۲۶ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7002311
T T
۰ نفر
پروانه تجاری 41 شرکت سرمایه گذاری خارجی در چین لغو شد.
# تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی - 26/9/74 پروانه تجاری 41 شرکت باسرمایه گذاری خارجی در شهر صنعتی چونک کینک در جنوبغرب چین به دلیل نقض قوانین چین لغو شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری چین نو برخی از این شرکت ها باوجود کسب پروانه نتوانسته اند فعالیت تجاری خود را اغاز کنند.
این خبرگزاری به عنوان مثال شرکت تفریحاتی یینمای چونک کینک اشاره می کند که " از بدو تاسیس ان در دوسال پیش هیچگونه فعالیتی نداشته است." بنابر این گزارش این شرکت ها به وسیله شرکت های داخلی که در تلاش برای کسب خط مشی های مالیات ترجیحی که شامل شرکت های سرمایه گذاری خارجی می شود تاسیس می گردند.
به گزارش خبرگزاری چین نو دیگر شرکت ها قوانین و مقررات چین را در فعالیت های خود " به شدت نقض کرده اند." یکی از شرکت ها به نام شرکت کارگزار امور اقتصادی جین لونک چونک کینک از قرار معلوم 361 هزار دلار به بهانه انجام معاملات تجاری اینده اختلاس کرده است.
از سال 1985 تاکنون 1734 شرکت به ثبت رسیده با سرمایه گذاری خارجی در چونک کینک سرمایه ای حدود 91/1 میلیارد دلار به این شهر سرازیر کرده اند.
۰ نفر