۲۴ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7002204
T T
۰ نفر
عضویت بوسنی در صندوق بین المللی پول بررسی می شود # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/9/74 مایکل کامدسوس ، مدیرعامل صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه گفت : بوسنی - هرزگوین می تواند تا هفته اینده به عضویت این صندوق دراید و در نتیجه قادر به استفاده از کمک های مالی این صندوق شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ،هیات مدیره صندوق به طور غیر رسمی روز پنجشنبه در شهر واشنگتن تشکیل جلسه داد تا در پی امضای قرارداد صلح در پاریس بوسیله روسای جمهور بوسنی ،کرواسی و صربستان ،در این مورد بحث و تبادل نظر کند.
کامدسوس گفت " فکر می کنم قادر به پیشنهاد عضویت بوسنی و هرزگوین در صندوق بین المللی پول در اجلاس رسمی هیات مدیره در هفته اینده باشم ".
انتظار می رود که بانک مرکزی هلند موافقت کند به بوسنی وام پرداخت نماید تا این کشور را قادر به بازپرداخت سهمش از بدهی های یوگسلاوی سابق به این صندوق کند.
مدیر عامل صندوق بین المللی پول افزود " بعلاوه ، پیشنهاد تصویب ارائه کمک های مالی به بوسنی و هرزگوین رابلافاصله پس از عضویتش دراین صندوق ارائه می کنم ".
۰ نفر