۸ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998895
T T
۰ نفر
11 طرح ابخیزداری دراستان ایلام به اجرادرمی اید # ایلام - خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/08/1374 اجرای 11 طرح ابخیزداری بااعتباریک میلیاردو 184میلیون ریال دراستان ایلام اغازشد.
مسوول واحدابخیزداری جهادسازندگی استان ایلام گفت این طرحهاشامل سکوبندی اراضی زراعی درسطح 935هکتار،نهالکاری وتولید 321 هزاراصله نهال ازنوع سرو،زبان گنجشک ،کهوروکناراست .
خسروشهبازی بذرپاشی مراتع فقیر،کپه کاری وبذرکاری درراضی مرتعی،حفاظت وقرق هدایت سیل خشکه چینی وگابیون بندی ازدیگرطرحهای دردست اجراذکرکرد.
اوگفت این تعدادطرح درشهرستانهای ایلام ،مهران ،دهلران ،دره شهروشیروان چرداول تاپایان امسال انجام خواهدشد.
۰ نفر