۱ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998468
T T
۰ نفر
مجموعه گزارش های تجارتی واشنگتن پست در مورد ترکیه # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/8/74 واشنگتن پست در شماره روز دو شنبه خود چهار صفحه کامل را به انتشار مجموعه گزارش های تجارتی مربوط به ترکیه اختصاص داد .
این مجموعه با پیام سلیمان دمیرل رییس جمهوری ترکیه اغاز می شود .
دمیرل در پیام خودبا اشاره به تحولات اقتصادی اخیر در جهان و رشد اقتصاد ترکیه تصویر بسیار مثبتی ازشرایط مساعد سرمایه گذاری در ترکیه ترسیم کرده است .
وی با تشویق سرمایه گذاران امریکایی به سرمایه گذاری در ترکیه بخشی از پیام خود را به تشریح پروژه احداث خط لوله نفت ازدریای خزر اختصاص داده است .
۰ نفر