۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998198
T T
۰ نفر
کسری بودجه سری لانکا در سال میلادی اینده افزایش می یابد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/7/74 کسری بودجه سری لانکا در سال میلادی اینده / 11دی 74 تا 10 دی 75 / حدود 104 میلیارد و 600 میلیون روپیه / حدود 2 میلیارد و 10 میلیون دلار /پیش بینی شدکه نسبت به سال جاری حدود 3/18 درصد افزایش می یابد .
خبرگزاری اسوشیتدپرس از کلمبو ضمن اعلام این مطلب به نقل از مقامهای وزارت دارایی سری لانکا افزود : نسبت کسری بودجه سری لانکابه ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال اینده حدود 13 درصد پیش بینی شد ، در حالی که این نسبت برای سال میلادی جاری / 11دی 73 تا 10 دی 74 / حدود 12 درصد براورد شده است .
میزان درامدهای بودجه سری لانکا در سال 1996 حدود 167 میلیارد و900 میلیون روپیه /3 میلیارد و 230 میلیون دلار/ پیش بینی شد که نسبت به سال میلادی جاری که 157 میلیارد و 900 میلیون روپیه است ، افزایش می یابد .
پیش بینی می شود هزینه های دفاعی سری لانکا در سال میلادی اینده نسبت به سال میلادی جاری حدود 17 درصد افزایش یابد و 33 میلیارد و 900 میلیون روپیه /646 میلیون دلار /برسد .
۰ نفر