۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998164
T T
۰ نفر
قیمت محصولات غذایی وکشاورزی در بازار بورس شیگاگو # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/7/74 در پایان معاملات بازار بورس شیکاگو در روز سه شنبه قیمت ذرت جو و سویا / لوبیا روغنی / کنجاله وگندم به شرح زیر اعلام گردید.
ذرت / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / ..........................................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 95 2500/3 مارس 96 3050/3 مه 96 3125/3 ژوئیه 96 2825/3 سپتامبر 96 9600/2 دسامبر 96 7850/2 مه 96 8500/2 دسامبر 97 6975/2 جو / ات / / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / .......................................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 95 8875/1 مارس 96 9550/1 مه 96 9850/1 ژوئیه 96 9600/1 سویا / لوبیا روغنی / / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / ...........................................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز نوامبر 95 5250/6 ژانویه 96 6375/6 مارس 96 7275/6 مه 96 7875/6 ژوئیه 96 825/6 اوت 96 8100/6 سپتامبر 96 6500/6 نوامبر 96 5950/6 نوامبر 97 3100/6 کنجاله / 100 تن / دلار هر تن / ..................................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز اکتبر 95 40/197 دسامبر 95 30/200 ژانویه 96 40/201 مارس 96 60/202 مه 96 20/2025 ژوئیه 96 70/203 اوت 96 90/202 سپتامبر 96 10/201 اکتبر 96 80/199 دسامبر 96 80/199 گندم / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / .............................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 95 9150/4 مارس 96 9950/4 مه 96 6750/4 ژوئیه 96 2500/4 سپتامبر 96 2600/4 دسامبر 96 3500/4 اطلاعات فوق اخر روز سه شنبه به وقت شیکاگو / ساعات اولیه روز چهارشنبه تهران اعلام ده است .
۰ نفر