۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998163
T T
۰ نفر

بهای فلزات در بازار بورس لندن

۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998163
بهای فلزات در بازار بورس لندن # لندن خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/7/74 در پایان فعالیت روزچهارشنبه بازار لندن بهای برخی از فلزات به صورت نقدی و سه ماهه بر حسب دلار امریکا و برای هر تن به شرح زیر بود0 نوع فلز سه ماهه نقد ...............................................................
مس 5/2678 5/2702 سرب 50/650 00/653 قلع 5/6187 5/6122 روی ممتاز 5/986 5/962 الومینیم 7/99 درصد 5/1667 5/1631 الومینیم الیاژ 0/1440 0/1400 نیکل 5/7907 0/7785
۰ نفر