۸ شهریور ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6994895
T T
۰ نفر

قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار بورس شیکاگو

۸ شهریور ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6994895
قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار بورس شیکاگو # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 8/6/74 در پایان معاملات بازار بورس شیکاگو در روز سه شنبه قیمت ذرت ، جو و سویا / لوبیا روغنی / کنجاله وگندم به شرح زیر اعلام گردید .
ذرت / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز /" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " سپتامبر 95 9025/2 دسامبر 95 8950/2 مارس 96 9675/2 مه 96 9850/2 ژوئیه 96 9875/2 سپتامبر 96 7900/2 دسامبر 96 6275/2 جو / ات / / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز /" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " سپتامبر 95 6675/1 دسامبر 95 7325/1 مارس 96 7825/1 / لوبیا روغنی / / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " سپتامبر 95 0375/6 نوامبر 95 1350/6 ژانویه 96 00/6 مارس 96 3225/6 مه 96 3950/6 ژوئیه 96 4500/6 نوامبر 96 2500/6 کنجاله / 100 تن / دلار هر تن / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " سپتامبر 95 80/178 اکتبر 95 90/181 دسامبر 95 50/185 ژانویه 96 90/186 مارس 96 90/188 مه 96 50/189 ژوئیه 96 50/191 دسامبر 96 00/190 گندم / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز /" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " سپتامبر 95 3400/4 دسامبر 95 4825/4 مارس 96 4900/4 مه 96 1875/4 ژوئیه 96 7850/3 اطلاعات فوق اخر روزسه شنبه به وقت شیکاگو / ساعات اولیه بامداد روز چهارشنبه تهران / اعلام کرد.
۰ نفر