۲۶ مرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6993934
T T
۰ نفر

شبکه برق رسانی عربستان سعودی گسترش می یابد

۲۶ مرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6993934
شبکه برق رسانی عربستان سعودی گسترش می یابد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/5/74 روزنامه انگلیسی زبان گازت چاپ ریاض اعلام کردکه عربستان سعودی به منظور گسترش شبکه برق رسانی خود یک موافقتنامه همکاری به ارزش 6/9 میلیون با کاپیتال کمپانی لایت به امضارساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، براساس این موافقتنامه شرکت مذکور چندین ترانسفورماتور،سیستم توزیع برق فشار قوی لازم برای گسترش برق در منطقه کارایوت ارایه خواهدکرد.
عربستان سعودی اخیرا برای گسترش شبکه برق رسانی و مخابراتی خود چندین قرار داد امضاکرده است .
۰ نفر