۲۱ مرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6993685
T T
۰ نفر
10 میلیارد ریال برای ابرسانی مجتمع ذغال سنک طبس هزینه میشود # بجنورد - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/5/1374 مدیرکل تعاون خراسان گفت برای ابرسانی مجتمع ذغال سنک طبس به طول 72 کیلومتر بیش از 10 میلیارد ریال اعتباردرنظرگرفته شده است .
مهندس نیشابوری دربجنوردروزشنبه افزود برای اجرای فاز اول این طرح طی سال جاری 200 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت .
وی افزود طرح ابرسانی بمنظور تامین اب برای شستشوی ذغالهای استخراج شده اجرامی شود0
۰ نفر