۱۵ مرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6993337
T T
۰ نفر
با اجرای یک طرح ابتکاری در گناباد بهره وری از لولرهای کشاورزی تا 90 درصد افزایش یافت 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 گناباد خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/5/74 با اجرای یک طرح ابتماری در گناباد بهره وری و زمان استفاده از " لولرهای " کشاورزی تا 90 درصد قابل افزایش شد .
لولرهای کشاورزی وسایلی هستند که با استفاده از تراکتور برای تسطیح زمین به کار می روند .
مجری طرح گفت در این روش لبه بیل لولرهای معمولی بوسیله دو زنجیر مهار می شود و این زنجیرها گشتاور وارده بر محور لولر را کنترل و از شکست بیل ان جلوگیری می کند .
با اجرای این طرح می توان با کم یا زیاد کردن طول زنجیرها زاویه بیلها را نیز تا 60 درجه تغییر داد .
مهندس سهراب احسان مجری طرح گفت طول زنجیرهای بکار گرفته شده 2 متر و هزینه تجهیز لولر ان 100 هزار ریال است .
۰ نفر