۴ مرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6992747
T T
۰ نفر
انعکاس قرارداد نفتی ایران با توتال در مجلات نفتی-اقتصادی انگلیس # لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/5/1374 نشریات نفتی و اقتصادی انگلیس قرارداد نفتی ایران و شرکت فرانسوی توتال برای بهره برداری از منابع نفت و گاز حوزه های سیری را به ویژه برای ایران مفید دانسته و ان را موفقیتی در شکست سیاست تحریمی امریکا علیه ایران دانستند چنان که در صورت انجام توافق های جدید نفتی باوجود دشواری های مالی قراردادهای " بای-بک" بر پیروزیهای ایران علیه امریکا افزوده خواهد شد0 هفته نامه اقتصادی میدل ایست اکونومیک دایجست (مید) چاپ لندن در این مورد نوشته است امضاء این قرارداد به منزله " ضربه ای دیگر علیه استراتژی امریکا مبنی بر انزوای ایران و به زانو دراوردن صنایع نفت ایران می باشد" 0 این نشریه می افزاید اما یکی از اثرات مثبت دیگر عقد این قرارداد بهبود چشم انداز انجام پروژه های اتی نفت در ایران است که به همکاری شرکتهای نفتی خارجی نیاز دارد0 مید با توجه به اعلام پروژه های جدیدی که ایران در نطر دارد نوشته است وزارت نفت با طرح پروژه های جدید نفتی و دعوت از شرکتهای نفتی خارجی/ از خود " اعتماد به نفس و قابلیت پذیر ش انعطاف" نشان داده است چنان که برای ان " هر قرارداد جدیدی که با خارجیان امضاء شود پیروزی دیگری در مقابل امریکا محسوب خواهد شد" 0 یکی از جنبه های مثبت دیگر این قرارداد برای ایران/ از دید مید/ کاربرد نیروی کار بومی و خرید برخی از لوازم و تجهیزات لازم جهت انجام پروژه از شرکتهای ایرانی است که انها را تا میزان 30 درصد در این موارد شریک خواهد ساخت0 مید در مورد احتمال مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این قرارداد نوشته است با توجه به مخالفتهای امریکا/ قرارداد ایران با توتال در حقیقت ازمایشی برای " اعتبار و پرستیژ" جهانی ایران محسوب می شود لذا نمایندگان مجلس " قطعا انتقاد ی از ان نخواهند داشت" 0 این نشریه اقتصادی ویژه خاورمیانه سپس به امتیاز شرکت در این پروژه برای شرکت توتال پرداخته و نوشته است این قرارداد " موقعیت ممتازی" برای این شرکت فرانسوی در ایران ایجاد کرده است0 اما به عقیده مید بعد مالی این پروژه از جنبه های نه چندان روشن ان برای توتال به شمار می اید0 این به ان خاطر است که اگرچه غالب گزارش های رسیده از 600 میلیون دلار نیاز مالی این پروژه حکایت دارداما به نوشته مید بهره بانکی این مبلغ و سودی که شرکت های کنتراتی از توتال مطالبه خواهند کرد/ جمع کل نیاز مالی این پروژه را به حدود یک میلیارد دلار خواهد رساند0 مید می افزاید به همین خاطر است که توتال اکنون به دنبال شریک در انجام مشترک این پروژه می گردد لیکن این بدان معنی نخواهد بود که سهم توتال به زیر 51 درصد کاهش می یابد0 هفته نامه نفتی انرژی کامپس بیشتر به توضیح اهمیت این قرارداد برای توتال پرداخته و نوشته است عقد ان " در چهارچوب استراتژی این شرکت مبنی بر افزایش تولید ان تا سطح روزانه یک میلیون بشکه تا سال 2000 میلادی قدم مهمی به شمار می رود" 0 این نشریه قرارداد بای-بک را که از سوی مجلس شورای اسلامی طرح ریزی شده است طرحی " نوین" خوانده و نوشته است چون دولت ایران بدهی خارجی زیادی داشته و از لحاظ ارزی نیز در مضیقه است در نتیجه عقد قراردادهای بای-بک برای ان " کم هزینه ترین راه برای نگهداری و توسعه ظرفیت تولید نفت کشور است " 0 هفته نامه نفتی پترولیوم ارگوس تنها نشریه در بین این سه هفته نامه می باشد که به بررسی اینده پروژه های نفتی در ایران پرداخته است0 این نشریه می نویسد مقامات ایرانی می گوید شرکتهای اروپایی و اسیایی تمایل زیادی نسبت به همکاری با ایران در زمینه انجام پروژه های نفتی نشان می دهند اما این در حالی است که برای بیشتر شرکتها/ تامین سرمایه مورد نیاز پروژه ها " مانعی بزرک" محسوب می شود0 به نوشته پترولیوم ارگوس شرکتهایی نظیر شرکتهای مهندسی/ توانایی مالی کافی برای تامین سرمایه مورد نیاز انجام پروژه در ایران/ در چارچوب قراردادهای بای-بک را نداشته و از شرکت در مناقصه برای کسب این پروژه ها ناتوان خواهند بود0 این نشریه ادعا کرده است در تماسی که با شرکتهای نفتی بین المللی حاصل کرده/ پی برده که اغلب انها نسبت به اینده پروژه های بای-بک در ایران " ابراز تردید" کرده اند0 پترولیوم ارگوس می افزاید شرکتهای اروپایی در مورد اینکه شرکتهای خارجی بتوانند چند قرارداد جدید بای-بک با ایران امضاء کنند " ابراز تردید" کرده و حتی یکی از انها/ که نامش فاش نشده/ این شرکت در این گونه پروژه ها را " بسیار مخاطره آمیز " توصیف کرده است0 به نوشته این نشریه حتی چنانچه شرکتهای خارجی از سوی امریکا نسبت به همکاری با ایران تحت فشار قرار نگیرند/ تامین مالی این پروژه ها دشوار خواهد بود و این در حالی است که از بعد از بحران ارزی اخیر ایران/ پوشش بیمه صادراتی در بسیاری از کشورهای غربی برای تجارت با ایران ارائه نمی شود0 در نتیجه پترولیوم ارگوس شرکتهای نفتی ژاپنی را بهترین نامزد انجام پروژه های نفتی در ایران شناسایی کرده و نوشته است انها بهترین موقعیت را برای عقد قراردادهای بای-بک با ایران خواهند داشت اگرچه ممکن است وزارت تجارت بین المللی و صنایع این کشور و همین طور ادارت دولتی دیگر ان/ قصد ایجاد مانع داشته باشند0 حوزه های سیری-ا و سیری-یی/ که در نزدیکی جزیره سیری واقع در 130 کیلومتری ساحل شمالی خلیج فارس قرار دارند/ به ترتیب در سالهای 1972 و 76 کشف شده اند ولی علیرغم برخورداری از 50 و 436 میلیون بشکه نفت/ تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته اند0 گفته می شود انجام پروژه بهره برداری از منابع نفت و گاز این دو حوزه از سه ماه دیگر و تولید نفت از انها از سال 1998 اغاز خواهد شد چنان که در مجموع نهایتا قادر به تولید روزانه 120 هزار بشکه نفت خواهند بود0
۰ نفر