۲۹ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6992364
T T
۰ نفر
میزان سفارشهای دریافتی صنایع المان کاهش یافت # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/4/74 میزان سفارشهای دریافتی صنایع المان بعد از تعدیلات فصلی در ماه اوریل سال میلادی جاری /12 فروردین تا 10 اردیبهشت 74 / نسبت به ماه قبل ازان حدود 8/0 درصد کاهش یافت .
خبرگزاری فرانسه از بن ضمن اعلام این مطلب به نقل از امار منتشر ه از سوی وزارت دارایی المان افزود : میزان سفارشهای خارجی دریافتی صنایع المان بعد از تعدیلات فصلی در ماه اوریل سال 95 حدود 3/3 درصد نسبت به ماه قبل ازان کاهش یافت این در حالی است که درماه مارس همین سال /10 اسفند 73 تا 11 فروردین 74 / این رقم 5/0 درصد نسبت به ماه قبل ازان و در ماه فوریه / 12 بهمن تا 9 اسفند 73 /نسبت به ماه قبل ازان 3/0 درصد تنزل کرد .
برخی از صاحبان صنایع المان معتقدند که افزایش ارزش مارک در بازارهای ارزی می تواند به میزان صادرات کالاهای صنعتی این کشور اسیب وارد کند .
میزان سفارشهای رسیده به صنایع المان برای کالاهای مصرفی در ماه اوریل سال میلادی جاری 4/4 درصد نسبت به ماه قبل ازان افزایش یافت در حالی که در ماه مارس همین سال مذکور حدود 4/3 درصد تنزل داشت .
در همین مدت میزان سفارشهای رسیده به صنایع المان برای کالاهای سرمایه ای حدود 4/4 درصد نسبت به ماه قبل ازان کاهش یافت در حالی که در ماه مارس نسبت به ماه فوریه حدود 1/2 درصد ترقی کرد .
سرمایه گذاری خارجی در افزایش ظرفیت تولید صنایع المان به میزان 11 میلیون تن در سال موثر بوده است .
۰ نفر