۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6990667
T T
۰ نفر

اصلاحیه

۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6990667
اصلاحیه # تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/4/74 در خبر شماره 80 مطبوعات و 26 اقتصادی تلکس امروز تحت عنوان (( وزیر نفت ..توسعه میادین گازی ...)) سطر پایانی پاراگراف ماقبل اخر خبر به این شرح اصلاح می شود.
((دلار بیش از میزان مورد پیش بینی شده ....... ))
۰ نفر