۲۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6989737
T T
۰ نفر

مسافرت جهانگران ایرانی به ترکیه افزایش یافت

۲۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6989737
مسافرت جهانگران ایرانی به ترکیه افزایش یافت # انکارا خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/3/74 96 هزار و 622 جهانگرد ایرانی طی 5 ماه اول سالجاری میلادی از ترکیه دیدن کرده اند0 این تعداد در دوره مشابه سال قبل برابر 64 هزار و 297 نفر و در 5 ماه اول سال 93 میلادی 46 هزار و 65 نفر اعلام شده بود0 بنا به امار وزارت جهانگردی ترکیه که روز جمعه در اختیاردفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در انکارا قرار گرفت طی 5 ماه اول سالجاری میلادی در مجموع 2 میلیون و 213 هزار و 138 جهانگرد خارجی وارد ترکیه شدند که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 57/5 درصد افزایش نشان میدهد0 طی 5 ماه اول سالجاری میلادی بیشترین توریست از المان / 366 هزار و 445 نفر / به این کشور مسافرت کرده است 0 طی این دوره از کشورهای مستقل مشترک المنافع / شوروی سابق / نیز در مجموع 504 هزار و 990 توریست وارد ترکیه شده است0 در این میان تعداد توریستهای اسرائیلی در ترکیه نیز رو به افزایش است 0 طی این دوره 82 هزار و 700 توریست اسرائیلی وارد ترکیه شد که نسبت به دوره قبل 45/21 درصد افزایش نشان میدهد0 طی همین دوره یک میلیون و 216 هزار و 758 توریست ترک نیز به کشورهای خارجی مسافرت کرده اند که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 77/18 درصد افزایش نشان میدهد0 براساس همین امار درامدهای توریستی ترکیه طی سه ماه اول سالجاری میلادی بالغ بر 492 میلیون دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل 56/11 درصد افزایش داشته است0
۰ نفر