۷ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6988438
T T
۰ نفر

افزایش نرخ طلاوانواع سکه دراصفهان

۷ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6988438
افزایش نرخ طلاوانواع سکه دراصفهان 00000000000000000000000000000000 اصفهان - خبرگزاری جمهوری اسلامی 7/3/1374 بازارطلای اصفهان امروزیکشنبه برخلاف روزگذشته به گرمی گرائیدوطلای هفده عیارخام درهرمثقال هفت هزارریال نسبت به دیروزافزایش نرخ یافت 0 امروزدرساعت 12 ظهرهرمثقال طلای هفده عیارخام بانرخ 187 هزارریال وهرمثقال طلای هیجده عیاربدون اجرت ساخت 198 هزارو940 ریال / معامله شد0 درهمین روزنرخ سکه بهارازادی طرح قدیم نیز10هزارریال افرایش یافت وبه قیمت 540 هزارریال رسیدوسکه های طرح جدیدهرقطعه باپنج هزارریال افزایش بانرخ 490 هزارریال بفروش رفت 0 به گفته دست اندرکاران طلاامروزباوجودافزایش نرخ برتعدادخریداران طلاافزوده شد.
ازسوی دیگربازارمبادلات ارزی اصفهان همچنان دررکودکامل بسرمیبردوصرافی هاارزهرگونه معامله ارزی بالاترازنرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خودداری می کردند.
۰ نفر