200تخته فرش دستباف ازچهارمحال وبختیاری به خارج صادرشد # شهرکردس خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/3/1374 رییس اداره صنایع دستی چهارمحال وبختیاری گفت طی دوماهه اول امسال 200تخته فرش ازاین منطقه به کشورالمان صادرشد0 عبدالهی سروی روز/ دوشنبه/ ارزش این میزان صادرات را250 میلیون ریال اعلام کرد.

سرخط اخبار اقتصاد